Nytt om att hyra ut i andrahand

Det blev från och med 1 juli lättare att få tillstånd att hyra ut bostadsrätten i andra hand. Detta beslutades av riksdagen. Beslutet omfattar också att bostadsrättsföreningen får rätt att ta ut en avgift av bostadsrättshavaren som hyr ut sin lägenhet.

Lagändringen innebär att det fortfarande är bostadsrättsföreningen som ska ge tillstånd till den som vill hyra ut i andra hand, men att skälen för att få hyra ut får en generösare bedömning. Tidigare har det krävts att bostadsrättshavaren i likhet med hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl för upplåtelsen. Denna skrivning har nu ändrats till att bostadsrättshavaren endast måste uppvisa skäl för uthyrningen. För att täcka ökade administrativa kostnader får bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en avgift på högst tio procent av ett basbelopp under ett år, i dagsläget 4 440 kr. För att få ta ut avgiften måste detta finnas med i föreningen stadgar.

Läs mera här
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter