bredbandsuppkoppling

Vid årsstämman 2015, fick styrelsen i uppdrag att utreda huruvida vi skall dra in fiber till samtliga lägenheter. En arbetsgrupp har under året utrett detta och avlade sin slutrapport (se nedan) på årets årstämma. Årstämman godkände förslaget att teckna ett 3-årigt gruppavtal med COMHEM, istället för att dra in fiber. Det nya avtalet kommer att träda i kraft under oktober månad. Mer detaljer kommer snart att presenteras här på hemsidan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter