Att bygga om och renovera i sin lägenhet

Bostadsrättshavarens rätt att ändra i sin lägenhet har stärkts under senare år. Det är dock ett krav att styrelsen ger sitt tillstånd för ingrepp i bärande konstruktioner. Tillstånd krävs också för ändringar av befintliga ledningar för värme, vatten och avlopp. När tiden går blir det allt svårare att veta vad som är gjort i lägenheten och vem som har gjort vad. Ett grundkrav är också att ändringar sker fackmannamässigt vilket också är ett försäkringskrav.

 

Kontakta styrelsen när du skall renovera och bygga om i den omfattning att det medför ändringar av ovanstående exempel.