Fiber/bredband


Vid årsstämman 2015, fick styrelsen i uppdrag att utreda huruvida vi skall dra in fiber till samtliga lägenheter. En arbetsgrupp har tillsatts av styrelsen för att utreda detta. Arbetsgruppen kommer vid årsstämman i maj 2016 att redovisa det arbetet och föra fram ett eller flera förslag för stämman att ta beslut på. Föreningens befintliga avtal med Comhem har förlängts med ytterligare ett år, d.v.s. till 31/12 - 2016. Ni som har långa avtal med Comhem, som sträcker sig över årsskiftet 2016/2017 ska inte behöva oroa er för enligt Comhem ska man kunna avsluta pågående avtal om föreningen beslutar att avsluta kontraktet med Comhem. Om ni har några frågor till arbetsgruppen kan ni höra av er till styrelsen, alt. till Tommy Holm: tommy.j.holm@ericsson.com

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter