Telefon, Tv och internet

Tele

Telia har tillsammans med elentreprenören dragit teleinstallation till första jacket i lägenheten. Dessa sitter oftast i kapprummet. Kanalisation för fler jack finns förberedd i lägenheten. Vid dessa punkter sitter täcklock. För komplettering av fler telejack kontaktas lämpligen Telia.

 

TV

Fastigheten är ansluten till kabel-TV via Comhem.

 

Internet

Genom fastighetens kabel-TV-anslutning finns möjlighet till bredbandsuppkoppling via Comhem.

EL

Gruppcentral för el i lägenheterna är placerad i kapprum eller klädkammare. Lägenheterna är utrustade med jordfelsbrytare. Elmätare för respektive lägenhet är placerad i varje trappuppgångs elcentral som ligger i källarplanen. Du kan låna nyckel av någon i styrelsen för att läsa av elmätaren.