inventering av ventilation

Ventilationen i hus 37 och 39 har tidvis inte fungerar normalt den senaste tiden. I 37-an har
ventilationen ibland gått på högvarv, vilket delvis kan bero på isbildning i utluftningen på taket. I
39-an har vissa boende tyckt sig känna att röklukt kommit in i lägenheten. Husen är byggda med
centralventilation och med så kallade spis- eller kökskåpor med ett spjäll som kan öppnas vid
behov i stället för motor. Fastigheterna är nu 18 år gamla och många har byggt om kök och bytt
ut hela eller delar av köksutrustningen, inklusive spis-/kökskåpor. Vid sådana ombyggnader och
byten av är det absolut nödvändigt att eventuella motordrivna fläktar inte kopplas in i den
befintliga centralventilationen, eftersom detta innebär att luft/matos/cigarettrök kan tryckas ut i
andra lägenheter.
Om en motordriven fläkt monteras rekommenderas en kolfilterläkt som dock inte får mynna ut i
anslutning till befintlig ventilation. Kunniga byggföretag/hantverkare vet detta och föreslår riktiga
lösningar. Information finns också på följande länk: https://www.radron.se/guider/valj-ratt-
koksflakt
/
I våra båda fastigheter finns både de ursprungliga spiskåporna och andra, nya fläktar. Detta
innebär svårigheter att justera in det centrala ventilationssystemet, vilket både leder till sämre
funktion och till risk för onödiga kostnader eftersom även värmeåtervinningen påverkas.
Wahlings Installationsservice AB (WIAB) sköter service och tillsyn av vår ventilation, inklusive
värmeåtervinning mm och på förslag från dem bör en inventering utföras av spiskåpor/fläktar i
samtliga lägenheter.
Styrelsen kommer därför att ge WIAB i uppdrag att genomföra inventeringen under 2018, mer information om detta kommer inom kort från styrelsen.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Sofia Strand

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter