Nycklar

Låssystemet är spärrat av säkerhetsskäl och för att beställa extra nycklar krävs upplåtelseavtal och legitimation.

Kontakta styrelsens nyckelansvarige, Tommy holm, för att få ett skriftligt tillstånd.

Beställning av nycklar görs sedan hos:

Låssmeden AB

Katarina Bangata 35

116 39 Stockholm

Tel: 08-642 52 63