Nycklar

Låssystemet är spärrat av säkerhetsskäl och för att beställa extra nycklar krävs upplåtelseavtal och legitimation.

Kontakta styrelsens nyckelansvarige, Tommy holm, för att få ett skriftligt tillstånd.

Beställning av nycklar görs sedan hos:

Södermalms lås AB

Bondegatan 1

Tel: 08-640 65 00