avstängning av vatten 30 oktober

Avstängning av vatten, fredag 30 oktober
Fredagen den 30 oktober stängs vattnet av i hus 37 och 39, mellan kl. 09:30 – 13:00. Detta pga underhållsarbete av vattenrör (kall och varmvatten). Ventiler skall bytas och rören skall ”luftas”. Arbetet kommer förmodligen vara klart i god tid innan kl. 13:00 om allt går enligt plan.
Efter avbrottet så vore det bra om alla kunde låta kranen (varm och kallvatten) spola i ca. fem minuter, i både kök och badrum/toalett.
Om ni har frågor, kontakta styrelsen, alternativt e-post till brf@sofiastrand.se

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter