OVK, 11 november

För en tid sedan gick vi i styrelsen ut med information om att vår fastighet inte fick godkänt i OVK besiktigningen som utförde innan sommaren.
Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och är lagstadgad och obligatorisk. Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem härstammar från tidigt 1990-tal och är ett resultat av att man under de föregående decennierna uppmärksammade en dålig inomhusmiljö i många offentliga lokaler och flerfamiljshus.
Syftet med obligatoriska, regelbundna kontroller av ventilationssystemen är att ha kontroll över och vid behov förbättra inomhusmiljön för alla som bor i huset. Ett sekundärt syfte men som är mycket viktigt för vår fastighet, är att skydda själva fastigheten mot skador till följd av t.ex. fukt och mögel.
Om man hittar problem i samband med ventilationskontrollen och det inte åtgärdas inom utsatt tid kan det leda till ett vite.
Vi måste således nu i höst åtgärda de anmärkningar och problem som uppdagades under kontrollen.
Styrelsen har gett företaget WIAB i uppdrag att utföra det arbetet.
Arbetet kommer att starta måndagen den 11 november. Under den veckan behöver WIAB ha tillgång till samtliga lägenheter.
De lägenheter som har en ej godkänd installation av köksfläkt, tex en motordriven köksfläkt som är direkt ansluten till frånluftskanalen, kommer bli kontaktade av styrelsen nu inom kort.
När alla brister är åtgärdade kommer en ny OVK genomföras, planerat till 14 november beroende på om allt går enligt plan.
Mer detaljerad information kommer att distribueras ut till samtliga under den närmaste tiden.
 
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter