garaget

Vårt garage ligger beläget under husen och gården med infart från Alsnögatan. I garaget finns 82 platser som är fördelade mellan fastigheterna. Brf Sofia Strand har 14 platser. Från våra fastigheter når man garaget genom källargången mellan 37:an och 39:an. Endast du som hyr garageplats har tillgång till nyckel för att nå garaget.

Du som bor i Brf Sofia Strand kan kontakta FASTUM och ställa dig i kö för en plats. De kan också berätta hur många som står i kö för tillfället.