loading...

Välkommen till brf sofia strand!

Brf Sofia Strand finns i härliga, natursköna Norra Hammarbyhamnen på Södermalm i Stockholm. Föreningen består av 38 lägenheter på Tegelviksgatan 37 och 39 i kvarteret Nektarinen på Södermalm.

I vårt område har du nära till vattnet, buss- och båtförbindelser till city och djurgården, grönområdet Vitabergsparken, restauranger, affärer, bio och bibliotek.

Vårt områdes historia

Den första bebyggelsen av Norra Hammarbyhamnen började i slutet av 1800-talet. Du som läst och känner till Per Fogelströms böcker vet att området var mycket fattigt, att tvätterskor tvättade kläder nere i kanalen även under vintern och att bokens huvudperson Henning, var gift med Lotten och de hade en dotter, Emelie.

 

Det är den Emelie som givit båten Emelie, sitt namn. Emelie trafikerar Hammarby Sjöstad-Nybroviken med stopp på Barnängsbryggan. Även Lotten har gett sitt namn till båten Lotten som går i skytteltrafik hela dagarna mellan Lumabryggan, Barnängsbryggan och Henriksdals-hamnen.

 

Här kan du se bilder hur det såg ut förr i tiden >>

Aktuellt

2001 > 01

Dag-för-dag plan, vecka 46 (rengöring, injustering och ventilationskontroll (OVK))


Måndag 11/11 Hus 37

 • Kl. 07:30 – 08:00, överlämning av lägenhetsnyckel, entrén hus 37
 • Kl. 08:00 – 16:00, rengöring av luftkanaler i samtliga lägenheter. Luftkanal med tillhörande vita ventil/don är normalt placerade i badrum, toalett, kök och eventuellt även i klädkammare.
  (Obs, se till att ventil/don inte är blockerade, tex med möbler eller annat som förhindrar tillträde)

Tisdag 12/11 Hus 39

 • Kl. 07:30 – 08:00, överlämning av lägenhetsnyckel, entrén hus 39
 • Kl. 08:00 – 16:00, rengöring av luftkanaler i samtliga lägenheter. Luftkanal med tillhörande vita ventil/don är normalt placerade i badrum, toalett, kök och eventuellt även i klädkammare.
  (Obs, se till att ventil/don inte är blockerade, tex med möbler eller annat som förhindrar tillträde)

Onsdag 13/11 Hus 37 och 39

 • Reparation och service av fastighetens allmänna ventilationsutrustning
  (obs, tillträde till lägenheter är ej nödvändigt)

Torsdag 14/11 Hus 37 och 39

 • Kl. 08:00, kalibrering och injustering av ventilationssystemet i fastigheten (inkl. lägenheter och allmänna ytor)
  (obs, under denna dag är tillträde till samtliga lägenheterna nödvändig)
 • Genomförande av ventilationskontroll (OVK)
 • Lägenhetsnycklar återlämnas

Det är av yttersta vikt att ni lämnar en lägenhetsnyckel till respektive kontaktperson antingen på morgonen den dagen som arbetet startar i huset ni bor i, se ovan, alternativt att ni lämnar nyckeln någon dag i för väg.
Ni som har blivit kontaktade av styrelsen för åtgärd av tex. felmonterad köksfläkt, blockerade luftkanaler i lägenheten etc., ni behöver åtgärd detta enligt instruktioner från WIAB, innan 11 november.
 

Kontaktperson i hus 37:
Rune Andersson, tel.: 070–5282404

Kontaktperson i hus 39:
Jens Lyrestam, tel.: 076–6318131
 

Kontakta Jesper på WIAB (se nedan) för frågor angående arbetet som kommer att utföras.
 

Wahlings Installationsservice AB (WIAB)
Telefonnummer: 08-557 633 52
Mail: Jesper.sjolund@wiabservice.se
 

För övriga frågor, kontakta styrelsen.
 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

För en tid sedan gick vi i styrelsen ut med information om att vår fastighet inte fick godkänt i OVK besiktigningen som utförde innan sommaren.
Förkortningen OVK står för Obligatorisk Ventilations-Kontroll och är lagstadgad och obligatorisk. Lagen om funktionskontroll av ventilationssystem härstammar från tidigt 1990-tal och är ett resultat av att man under de föregående decennierna uppmärksammade en dålig inomhusmiljö i många offentliga lokaler och flerfamiljshus.
Syftet med obligatoriska, regelbundna kontroller av ventilationssystemen är att ha kontroll över och vid behov förbättra inomhusmiljön för alla som bor i huset. Ett sekundärt syfte men som är mycket viktigt för vår fastighet, är att skydda själva fastigheten mot skador till följd av t.ex. fukt och mögel.
Om man hittar problem i samband med ventilationskontrollen och det inte åtgärdas inom utsatt tid kan det leda till ett vite.
Vi måste således nu i höst åtgärda de anmärkningar och problem som uppdagades under kontrollen.
Styrelsen har gett företaget WIAB i uppdrag att utföra det arbetet.
Arbetet kommer att starta måndagen den 11 november. Under den veckan behöver WIAB ha tillgång till samtliga lägenheter.
De lägenheter som har en ej godkänd installation av köksfläkt, tex en motordriven köksfläkt som är direkt ansluten till frånluftskanalen, kommer bli kontaktade av styrelsen nu inom kort.
När alla brister är åtgärdade kommer en ny OVK genomföras, planerat till 14 november beroende på om allt går enligt plan.
Mer detaljerad information kommer att distribueras ut till samtliga under den närmaste tiden.
 
Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

vårt övernattningsrum

loading...

Vi har ett trevligt övernattningsrum med 3 sängplatser som du som medlem kan hyra för endast 150 kr/natt.

Dt finns en skylt uppsatt på dörren till uthyrningsrummet.
Den kan vändas till upptaget om dina gäster vill visa att de ej vill bli störda.

Läs mera >>