Information från Styrelsen

Årsmöte
Stämman äger rum tisdagen den 29 maj kl.18.30.  Lättare förtäring kommer att serveras från kl. 18.00.
Plats: Solidaritetshuset, lokal Draken (samma plats som förra året)
Adress: Tegelviksgatan 40
Om någon önskar lämna en motion som skall tas upp vid årsmötet så kan ni göra det genom att lägga en lapp i föreningens postfack i 39:an, alternativt skicka din motion till föreningens e-post. Lämna din motion senast 7 maj.
Kallelsen och årsredovisningen kommer att delas ut i ditt/ert postfack 2 veckor innan årsmötet.

Städdag
Då var det dags att återuppta en gammal tradition där vi gemensamt städar och gör fint inför sommaren. Exempel på uppgifter kan vara att rensa/städa i allmänna utrymmen, tex. cykelrum, snickarverkstad, barnvagnsförråd och se över ytor utomhus.
Det kommer att bjudas på lite enklare förtäring (pizza?) och dryck.
När: tisdagen den 7 maj kl. 18.00
Plats: samling utanför hus 39, plan 2.

Saker stående i trapphuset…
Skulle utrymning av huset behöva ske är det viktigt att trapphuset kan användas på ett säkert och framkomligt sätt. Brännbart material som barnvagnar, eller tex. cyklar får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras. Det försvårar även arbetet för de som städar i fastigheten
Se även:
https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/brandsakerhet-i-hemmet/brandsakerhet-i-trapphus/

Ommålning av entrédörrar
Väder och vind sliter på entrédörrarna i fastigheten och ska nu i vår målas om

Hemsidan
Vad gäller nyheter, information som är av intresse för er boende i föreningen så ett tips är att ni ibland tar er in på föreningens hemsida:
www.sofiastrand.se


Vi ses!
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter