byte av leverantör av nycklar

Låssmeden AB som tidigare har ansvarat för nycklar i föreningen lägger nu ner sin verksamhet, vi är överflyttade till Södermalms Lås AB, med kontor på Bondegatan 1.
Som tidigare, behöver ni kontakta styrelsen när ni önskar nya nycklar

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter