hissar tas ur drift (uppdaterad tidplan)

Hissarna är avstängda i respektive hus enligt följande:
(Obs, justering i tidplan, en förskjutning med en vecka framåt i tiden från den ursprungliga tidplanen)
- hus 39 vecka 21 - 23
- hus 37 vecka 24 - 26

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter