Information från Styrelsen

Årsmöte
Stämman äger rum tisdag den 30 maj kl.18.30.  Lättare förtäring kommer att serveras från kl. 18.00.
Plats (obs! ny lokal): Solidaritetshuset, lokal Draken
Adress: Tegelviksgatan 40
Om någon önskar lämna en motion som skall tas upp vid årsmötet så kan du göra det genom att lägga en lapp i föreningens postfack i 39:an, alternativt skicka din motion till föreningens e-post. Lämna din motion senast 9 maj.
Kallelsen och årsredovisningen kommer att delas ut i ditt/ert postfack 2 veckor innan årsmötet.

Hissarna
Som det redan har skrivits om på hemsidan så är ett avtal underskrivet med Hissgruppen gällande en omfattande modernisering av hissarna. Det arbetat är planerat att ske med start i hus 39 vecka 20, och sedan vecka 23 i hus 37. Observera att hissen ej kommer vara i drift under den period om ca. 3 veckor som arbetet pågår, i respektive hus.

Inglasning av balkong
Inglasning av balkonger är att anse som en väsentlig ändring av lägenheten, och behöver därför som steg 1, få ett godkännande på stämman (2/3 majoritet) för att kunna ta processen vidare. Förutom detta behövs som steg 2, även ett godkännande av närmaste berörda grannar. På årsstämman 30/5 kommer således en omröstning ske.

Balkongskydd
För de som önskar beställa balkongskydd, så har information angående detta skickats ut i ett separat mejl. Gunnel J. hanterar beställning, e-postadress: gunnel@jugard.se

Hemsidan
Vad gäller nyheter, information som är av intresse för er boende i föreningen så ett tips är att ni ibland tar er in på föreningens hemsida:
www.sofiastrand.se
 
Vi se på årsmötet!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter