modernisering av hissarna, ny tidplan

Processen med att välja leverantör är avslutad och ett avtal är underskrivet. Det är Hissgruppen som kommer att åta sig den modernisering av hissarna som vi eftersträvar.
På grund av rådande situation i världen, så är det brist på vissa delar och det är långa leveranstider vilket innebär att arbetet kan starta tidigast våren 2023. Nästa steg nu blir att ta fram en detaljerad tidplan, men vi utgår i dagsläget utifrån följande preliminära tidplan:
- hus 39 vecka 20 - 22
- hus 37 vecka 23 - 25
Obs, under de tre veckor som arbetet pågår i huset så är hissen ur drift. 

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter