TELE2, UPGRADERING AV TJÄNSTER 2024-02-01

TELE2 skall uppgradera nätet som har en påverkan på TV, Bredband eller telefoni, arbetet sker kl. 08:00 – 18:00, 2024-02-01. Detta är ett led i arbetet för att öka kapaciteten i bredbands nätet. För mer info, se Tele2 och 10G-teknik

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter