Störning i värmesystem 6 feb

Stockholm Exergi utför tester på en stor del av fjärrvärmenätet i Stockholm den 6 februari.
Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00.
Vi begränsar tillfälligt värmeuttaget i er fjärrvärmecentral. Detta görs i syfte att säkra leverans av värme till alla kunder vid en eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter