Resultat från ovk (ventilationskontroll)

Vi har nu mottagit slutprotokollet från den Obligatoriska Ventilations Kontrollen (OVK) som utfördes för en tid sedan i fastigheten.
Vi vill först tacka er alla för att ni var behjälpliga och gjorde det möjligt för besiktningspersonalen att utföra sitt arbeta, de hade tillgång till samtliga lägenheter förutom en.
Tyvärr så blev ventilationen i fastigheten ej godkänt. De flesta anmärkningar berör smuts i frånluftsdon och tillhörande kanaler i lägenheterna men även att några lägenheter har installerat en motordriven köksfläkt som är direkt ansluten till frånluftskanalen, vilket inte är förenligt med det mekaniska frånluftsystem som vi har i fastigheten.
Sammantaget innebär det låga luftflöden i lägenheter och svårigheter att justera in det centrala ventilationssystemet, vilket både leder till sämre funktion och till risk för onödiga kostnader.
Vi har som avsikt att åtgärda de brister som påkallades i besiktningen, ett arbeta som bör vara avslutat inom 6 månader.
Information angående hur det arbetat skall utföras och vilken påverkan det har för oss alla boende i fastigheten återkommer vi med inom kort.

Vänlig hälsning,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter