Extra föreningsstämma 4 dec

Extra föreningsstämma tisdagen 4 december kl. 18.30, med anledning av de stadgeändringar som godkändes på årsmötet 2018.
Lokal: Tegelviksgatan 39, 3 tr, Karlsson.
Se nedan, punkt 19 i protokollet från årsmötet:
17 av 19 röstberättigade medlemmar beslutade att anta stadgeändringar enligt bilaga till
stämmans dagordning Detta har nu beslutats vid den första av två stämmor. Beslut 2 tas
vid extrastämma som kommer att utlysas av styrelsen
.

Föreningens stadgar finns att läsa på hemsidan sofiastrand.se, under fliken Föreningen/stadgar.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter