VARMVATTENSPROBLEM - Åtgärdas med början 16/3

Varmvattnet i våra fastigheter har under de senaste veckorna krånglat, då det varit ljummet eller väldigt hett.

Problemet är felanmält och utredning och åtgärdande påbörjas måndag 16 mars.

 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter