OVK dag-för-dag plan

Dag-för-dag plan, vecka 46 (rengöring, injustering och ventilationskontroll (OVK))


Måndag 11/11 Hus 37

 • Kl. 07:30 – 08:00, överlämning av lägenhetsnyckel, entrén hus 37
 • Kl. 08:00 – 16:00, rengöring av luftkanaler i samtliga lägenheter. Luftkanal med tillhörande vita ventil/don är normalt placerade i badrum, toalett, kök och eventuellt även i klädkammare.
  (Obs, se till att ventil/don inte är blockerade, tex med möbler eller annat som förhindrar tillträde)

Tisdag 12/11 Hus 39

 • Kl. 07:30 – 08:00, överlämning av lägenhetsnyckel, entrén hus 39
 • Kl. 08:00 – 16:00, rengöring av luftkanaler i samtliga lägenheter. Luftkanal med tillhörande vita ventil/don är normalt placerade i badrum, toalett, kök och eventuellt även i klädkammare.
  (Obs, se till att ventil/don inte är blockerade, tex med möbler eller annat som förhindrar tillträde)

Onsdag 13/11 Hus 37 och 39

 • Reparation och service av fastighetens allmänna ventilationsutrustning
  (obs, tillträde till lägenheter är ej nödvändigt)

Torsdag 14/11 Hus 37 och 39

 • Kl. 08:00, kalibrering och injustering av ventilationssystemet i fastigheten (inkl. lägenheter och allmänna ytor)
  (obs, under denna dag är tillträde till samtliga lägenheterna nödvändig)
 • Genomförande av ventilationskontroll (OVK)
 • Lägenhetsnycklar återlämnas

Det är av yttersta vikt att ni lämnar en lägenhetsnyckel till respektive kontaktperson antingen på morgonen den dagen som arbetet startar i huset ni bor i, se ovan, alternativt att ni lämnar nyckeln någon dag i för väg.
Ni som har blivit kontaktade av styrelsen för åtgärd av tex. felmonterad köksfläkt, blockerade luftkanaler i lägenheten etc., ni behöver åtgärd detta enligt instruktioner från WIAB, innan 11 november.
 

Kontaktperson i hus 37:
Rune Andersson, tel.: 070–5282404

Kontaktperson i hus 39:
Jens Lyrestam, tel.: 076–6318131
 

Kontakta Jesper på WIAB (se nedan) för frågor angående arbetet som kommer att utföras.
 

Wahlings Installationsservice AB (WIAB)
Telefonnummer: 08-557 633 52
Mail: Jesper.sjolund@wiabservice.se
 

För övriga frågor, kontakta styrelsen.
 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter