Information från Styrelsen

Ekonomi
Enligt prel. budget för år 2023 som föreningen ekonomiska förvaltare har tagit fram och som vi har granskat, så kan vi konstatera att det idag ej finns någon anledning till att höja månadsavgifterna. Skulle dock kostnaderna fortsätta att öka även under nästa år, vad gäller vatten, el, fjärrvärme etc., och framför allt ännu ett antal räntehöjningar, då nödgas vi nog under hösten 2023 att höja avgifterna. Om så skulle ske, så kommer styrelsen minst 3 månader i förväg avisera om detta.

Hissarna
Som det redan har skrivits om på hemsidan så är ett avtal underskrivet med Hissgruppen gällande en omfattande modernisering av hissarna. Det arbetat är planerat att ske under april/maj månad 2023. Det kan dock bli försenat pga omständigheter som Hissgruppen ej rår på, tex. brist på material. Önskar redan nu meddela om att detta kommer innebär att under en period på ca 10–15 dagar så kommer hissen ej vara i drift över huvud taget.  Dvs, det går ej att framföra hissen, inte ens manuellt. Mer information och en mer detaljerad tidplan kommer senare.

Gården
Skötseln av gården ansvarar sedan något år tillbaka av Grön Stad. Det gäller även de ytor som föreningen äger som marken utanför hus 39, vilket innebär tex. att Grön Stad ska rensa ogräs på våren.

Cyklar
Nu har de omärkta cyklarna blivit hämtade från respektive cykelrum. De som nu inser att de glömde att märka upp sina cyklar måste själva kontakta Cykelåtervinning AB:
info@cykelatervinning.com 
Ni har fram till 15 maj 2023 på er att meddela Cykelåtervinning.

Brandvarnare
Önskar påminna om att Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för skötsel och underhåll av brandvarnare i lägenhet.

Hemsidan
Styrelsen försöker ha hemsidan uppdaterad vad gäller nyheter, information som är av intresse för er, så ett tips är att ni ibland tar er in på föreningens hemsida:
www.sofiastrand.se

Glögg och mingel
Varmt välkommen på en "liten" städ-insats med efterföljande glöggmingel, lördagen den 3 december kl. 15, ett tillfälle för alla boende i BRF Sofia strand att träffas och ha trevligt tillsammans när julen nalkas. Samling i entrén till hus 39. Glöggminglet blir utomhus på innergården, vid dåligt väder inomhus i entrén i hus 39.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter