Besiktning av lägenheter (sprängningar i persikan)

EFTERBESIKTNING
Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB kommer att utföra en efterbesiktning av er lägenhet/fastighet på uppdrag av Einar Mattsson Byggnad AB i samband med projektet: Persikan kv.3 Södermalm.
 
Efterbesiktningen går ut på att dokumentera eventuella sprickor och sättningar såväl inom- som utomhus. Vi kommer att använda oss av förbesiktnings-protokollet som ett underlag när vi utför efterbesiktningen.
 
NÄR?
2022-05-12 kl.08:15-12:00
Besiktningen tar ca 10min/lägenhet.
 
VAD BEHÖVER DU TÄNKA PÅ?
Om ni inte är tillgängliga under aviserad tid kan ni lämna in era nycklar till en kontaktperson på entre'plan i hus 39 kl. 08:00, så vi har till gång till respektive lägenhet. 
Besiktningen är kostnadsfri för er.
 
HAR DU FRÅGOR ELLER VILL BOKA EN EXAKT TID?
Har ni frågor gällande förbesiktningen eller önskar att boka en mer exakt tid ber vi er att i första hand skicka e-post till oss på glenn@westbergvo.se eller ring Glenn Westberg på 073-360 38 00.
 
 
Med Vänliga Hälsningar
Westberg Vibrations- och Omgivningskontroll AB
Einar Mattsson Byggnads AB

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter