Intresseanmälan inglasning av balkong

Hej! 
 
På Sofia Strands årsstämma i juni behandlades en motion om att utreda förutsättningarna för inglasning av balkonger. Som en del i förstudien vill styrelsen undersöka medlemmarnas intresse för inglasning. Förstudien i sin helhet utförs av Balkonggruppen: Claes Jugård och AnnCharlotte Bretan. 
 
Svara i ett mejl till brf@sofiastrand.se och ange alternativ 1, 2 eller 3 nedan.  
 
1 Jag/vi är intresserade av inglasning av balkong
2 Jag/vi är inte intresserade av inglasning av balkong
3 Jag/vi har inte bestämt oss men vill hållas underrättade om förstudien.
 
Vänligen svara senast 21 oktober!
Frågor, funderingar och synpunkter mejlas till styrelsens representant i Balkonggruppen: acbretan@gmail.com  
 
Bästa Hälsningar 
Styrelsen BRF Sofia Strand

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter