Rätt försäkring

Du som bor i bostadsrätt är inte skyddad av enbart en hemförsäkring. Hemförsäkringen skyddar bara lösöret och gäller inte om det t e x uppstår en vattenskada. Vi rekommenderar därför alla medlemmar att  teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.