Återvinningsrum

Återvinningsrum är beläget på Tegelviksgatan, till vänster om "vår" hörnlokal. Där sorteras glas, plast, tidningar, etc, i märkta behållare.

Behållarna töms enligt följande schema: 

Glas     Var 14:e dag
Tidningar     Varje vecka
Plast     Var 14:e dag
Metall     1 gång/månad
Papper     Var 14:e dag
Elektronik     2 ggr/år
Batterier     Särskild beställning
Glödlampor     Särskild beställning

Observera att i de olika kärlen får bara läggas plåt, plast, glas, tidningar, kartonger (som ska vara tillplattade ), glödlampor, batterier och elektronikskrot. Frigolit får inte sorteras i något kärl. Frigolit ska brytas sönder och kastas i sopnedkastet, i lämpligt stora portioner så att det inte fastnar. 

Hushållssopor

Fastigheten är utrustad med sopsug. Den används endast till hushållsavfall som i väl ihopknutna påsar slängs i sopnedkastet på entréplan. Sopsugen suger inte hela tiden utan töms ett par gånger per dygn. Eftersom omkringboende kan störas är det bra om sopnedkastet används före kl 22.00.

Grovsopor

INGA grovsopor får lämnas i återvinningsrummet!
Alla medlemmar ansvarar själva för att ta avlägsna sina egna grovsopor.

För grovsopor är vi alla hänvisade till återvinningscentralerna i Bromma, Lövsta, Östberga eller Vantör.

För karta och öppettider gällande samtliga återvinningscentraler i Stockholm, se Stockholms stads hemsida.