Återvinningsrum

Obs!
Med anledning av pågående arbeten på Tegelviksgatan så är grovsoprummet stängt tills vidare. Anledning till detta är att Suez, de som sörjer för tömning av kärlen ej kan utföra sitt arbete nu när arbeten pågår med kvarteret Persikan.
Vi hänvisar er alla till att ta en kort promenad till de kärl som finns placerad vid Alsnögatan. Där kan man lämna det mesta förutom elektronikskrot, då behöver man bege sig till återvinningsstationen i Årsta.


Återvinningsrum är beläget på Tegelviksgatan, till vänster om "vår" hörnlokal. Där sorteras glas, plast, tidningar, etc, i märkta behållare.

Behållarna töms enligt följande schema: 

Glas      Var 14:e dag
Tidningar      Varje vecka
Plast      Var 14:e dag
Metall      1 gång/månad
Papper      Var 14:e dag
Elektronik      2 ggr/år
Batterier      Särskild beställning
Glödlampor      Särskild beställning

Observera att i de olika kärlen får bara läggas plåt, plast, glas, tidningar, kartonger (som ska vara tillplattade ), glödlampor, batterier och elektronikskrot. Frigolit får inte sorteras i något kärl. Frigolit ska brytas sönder och kastas i sopnedkastet, i lämpligt stora portioner så att det inte fastnar. 

Hushållssopor

Fastigheten är utrustad med sopsug. Den används endast till hushållsavfall som i väl ihopknutna påsar slängs i sopnedkastet på entréplan. Sopsugen suger inte hela tiden utan töms ett par gånger per dygn. Eftersom omkringboende kan störas är det bra om sopnedkastet används före kl 22.00.

Grovsopor

INGA grovsopor får lämnas i återvinningsrummet!
Alla medlemmar ansvarar själva för att ta avlägsna sina egna grovsopor.

För grovsopor är vi alla hänvisade till återvinningscentralerna i Bromma, Lövsta, Östberga eller Vantör.

För karta och öppettider gällande samtliga återvinningscentraler i Stockholm, se Stockholms stads hemsida.