Samfälligheten

Kvarteret Nektarinen har en gemensam gård och ett garage. Dessa förvaltas av Nektaringruppens Samfällighetsförening.

Nektaringruppen består av följande fastighetsägare:

- Sofia Fastighets AB

- Brf Danviksparken

- Brf Danvikskanalen

- Brf Sofia Strand

- Bf Nektarinen

- Brf Danviks Kaj

Styrelsen har följande sammansättning:
Nils Forsberg (Ordförande)
epost: Nils.Forsberg@solna.se
Carina Wiidh är ledamot i styrelsen och representant för Sofia Strand
+ ett antal andra ledamöter som representerar respektive förening i samfälligheten

Om ni har frågor till Samfälligheten, så kan ni vända er till Carina Wiidh, som är Sofia Strands representant i samfällighetens styrelse.
E-post: carina.wiidh@ekab.net

Dokument och protokoll

Gården

På gården finns bl.a. en liten lekplats. Det har funnits önskemål om att utöka denna. Samfällighetens styrelse uppmanar därför de boende som vill engagera sig i denna fråga att bilda en grupp som tar fram ett förslag på ny lekplats. Kontakta samfällighetens styrelse om du vill vara med och påverka lekplatsen!

På gården, innanför den runda gröna häcken, finns trädgårdsmöbler uppställda som kan utnyttjas av alla som bor i samfällighetens område.

Gårdens skötsel och underhåll sköts av en entreprenör, Svensk Markservice AB. Samfällighetens styrelse tar gärna emot ev. synpunkter på skötseln.

Garaget

I garaget finns 82 platser som är fördelade mellan fastigheterna. Brf Sofia Strand har 14 platser.

Du som bor i Brf Sofia Strand kan kontakta FASTUM och ställa dig i kö för en plats.