status vad gäller modernisering av hissarna

Styrelsen har nu valt leverantör för modernisering av hissarna, i hus 37 och 39. Arbetet är planerat att ske under hösten, exakt tidplan är ej fastställt.
Mer information kommer senare.

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter