status vad gäller modernisering av hissarna

Styrelsen har nu valt leverantör för modernisering av hissarna, i hus 37 och 39. Framtagande av ett avtal pågår och därefter så tar planering vid. På grund av rådande situation i världen, så är det brist på vissa delar och det är långa leveranstider vilket innebär att arbetet kan starta tidigast senare i år men förmodligen och mer rimligt är att det blir i början av nästa år. Mer information kommer när avtalet är påskrivet och en tidplan finns tillhanda

Bästa hälsningar,
Styrelsen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter